Częstość zmian taryfowych oraz ilość czynników mających wpływ na składkę sprawiają, że o ostatecznej cenie za polisę w danym towarzystwie ubezpieczeniowym można dowiedzieć się tylko w momencie przygotowywania konkretnej oferty.

Niemniej podstawowymi i wyjściowymi kryteriami kalkulacji składki są poniższe reguły: